Hotline: 0908122101

Cá Hường
Cá Hường

85.000đ

Cá Bớp cắt khúc.
Cá Bớp cắt khúc.

200.000đ

Cá Ngân
Cá Ngân

95.000đ

Cá bạc má
Cá bạc má

80.000đ

Khô Mực Loại Một
Khô Mực Loại Một

950.000đ

Cá mó làm sạch.
Cá mó làm sạch.

120.000đ

Cá Hường
Cá Hường

85.000đ

Cá Bớp cắt khúc.
Cá Bớp cắt khúc.

200.000đ

Cá Ngân
Cá Ngân

95.000đ

Cá bạc má
Cá bạc má

80.000đ

Khô Mực Loại Một
Khô Mực Loại Một

950.000đ

Cá mó làm sạch.
Cá mó làm sạch.

120.000đ

0908122101